AALLOTAR, Södra hamnen

Ajoitus Ennen 31.12.1963
Paikka Olympiakajen, Södra hamnen, Helsingfors, Finland
Arkisto Thure Malmberg
Alkuperäismuoto Postikortti
Avainsanat hamn; satama

Roddaren tar en passagerare antingen till NJK:s Blekholmen eller restaurangön Klippan. AALLOTAR ligger på Stockholmsbåtarnas vanliga plats vid Olympiakajen. Akterom henne förtöjde båtarna till Köpenhamn och Lybeck/Travemünde.