Museoviraston vedenalaislöytöjen arkisto

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/va_perinto/vedenalaisloytojen_arkisto
Katuosoite: Suomen merimuseon esine-, kuva- ja arkistokokoelmien kokoelmapalvelu. Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99 A, Kotka.

Museoviraston meriarkeologian yksikön vedenalaislöytöjen arkistossa on yli 1400 löytöilmoitusta erilaisista vedenalaisista kohteista paikkakunnan mukaan järjestettyinä. Vanhimmat löytöilmoitukset ovat peräisin 1960-luvulta. Suurin osa löytöilmoituksista liittyy eri ikäisiin laivojen ja veneiden hylkyihin ja hylyn osiin. Vaikka vain yli sata vuotta uponneina olleet hylyt ovat muinaismuistolain rauhoittamia, kootaan arkistoon löytöilmoituksia myös nuoremmista hylyistä.

Vedenalalaisarkeologiseen kuvakokoelmaan kuuluu mustavalkoisia ja värillisiä vedoksia, dioja, videonauhoja ja digitaalisia kuvia. Aineistossa on vedenalaiskuvia hylyistä ja muista vedenalaisista muinaisjäännöksistä sekä työkuvia niissä tehdyistä kenttätöistä. Kuvien määrä on noin 13 000 ja kokoelma karttuu vuosittain lähinnä Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön kenttätöiden tuloksena.

Museoviraston vedenalaisarkeologien tehtäviin kuuluu niiden esineiden luetteloiminen, joita on nostettu meriarkeologisten tutkimusten yhteydessä vedenalaiskohteista. Kaikki vedestä nostetut esineet vaativat konservointia säilyäkseen. Esinekokoelmaa hallinnoi Suomen merimuseo.

Avainsanat: meriarkeologia; vedenalaislöydöt