Suomen Museot Online - haku

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://suomenmuseotonline.fi/fi/esittely

Suomen Museot Online on kaikille avoin, helppokäyttöinen hakuportaali Suomen museoiden kokoelmiin. Järjestelmän avulla mukana olevien museoiden kokoelmia voidaan hakea, selata ja tarkastella yhden yhteisen verkko-osoitteen kautta. Mukana olevien museoiden samoin kuin aineistokokoelmien määrä kasvaa jatkuvasti.

Suomen Museot Online laajentaa museo- ja kuvakokoelmien saavutettavuutta. Museoiden näyttelyissä on kerrallaan nähtävissä vain osa niiden kokoelmista. Tämän palvelun avulla saadaan esille myös sitä materiaalia, joka ei ole mahtunut näyttelyihin. Suomen Museot Online myös lisää kulttuuriperinnön käyttäjien tasa-arvoisuutta, koska online-palvelu on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelussa on tällä hetkellä yli 110 000 esineen ja kuvan tiedot.