Databas över skeppsdagböcker i Sjöhistoriska institutets samling

Tyyppi: fyysinen
URL: http://web.abo.fi/instut/sjohistoriska/sjo/skeppsdagbok.php
Katuosoite: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, Slottsgatan 72, 20100 Åbo

Databas över skeppsdagböcker I Sjöhistoriska institutets ägo finns idag ca 4 500 skeppsdagböcker förda på segel-, ång-, och motorfartyg mellan åren 1762 och 2004. Sedan januari 2007 är Sjöhistoriska institutets samling, som består av flera separata samlingar, tillgänglig och sökbar på Internet. Det primära målet har varit att göra det möjligt för forskare att lokalisera ett visst fartygs skeppsdagbok för en viss period.

Sök skeppsdagbok: http://web.abo.fi/instut/sjohistoriska/sjo/skeppsdagbok.php