UKK - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä tai kuka mainitaan lähteeksi?

Kuvien ja muun aineiston lähteeksi mainitaan käytettäessä tai julkaistaessa kuvaajan (tai kuvan tekijän) nimi sekä kokoelman nimi. Jos kuva on kuvaajan omassa kokoelmassa, kuvaajan nimen mainitseminen riittää. Merihistoria.fi –portaalin mainitseminen on vapaaehtoista, ellei kuva tai dokumentin kerrota erityisesti kuuluvan merihistoria.fi –arkistoon. Merihistoria.fi merkitään lähteeksi myös, ellei muuta tekijää, kokoelmaa tai oikeudenomistajaa ole mainittu.

Miksi aineistojen kuvailutekstit ovat usein erilaisia erikielisissä versioissa?

Kokoelman omistaja on laatinut kuvailut itse valitsemallaan kielellä. Joidenkin dokumenttien kohdalla on haluttu hakumahdollisuuksien parantamiseksi lisätä kuvailu myös muulla kielellä. Päivittäjä ei välttämättä ole painottanut samoja asioita eikä katsonut tarpeelliseksi kääntää alkukielistä kuvailua kokonaan tai ollenkaan.

Miten saan julkaisukelpoisen kuvan käyttööni?

Aineistoa voi tiedustella ylläpidolta. On kuitenkin huomattava, että Merihistoria.fi -arkistoa ylläpidetään pääosin vapaaehtoisvoimin eikä se ole ammattimainen arkisto tai kuvatoimisto.

Pyrimme vastaamaan kyselyihin nopeasti, mutta vastauksen saaminen voi kestää joitakin päiviä. Aineiston voi parhaassa tapauksessa saada käyttöönsä samana päivänä, mutta tilaajan on varauduttava huomattavasti pidempääkin toimitusaikaan sekä siihen, ettei hän saa materiaalia toivomaansa käyttötarkoitukseen ollenkaan. Emme voi taata, että kaikki sivuston kuvat ovat saatavana käyttäjän toivomalla resoluutiolla. Tällöin hänen on mahdollisesti oltava yhteydessä kokoelman omistajaan.

Tulevaisuudessa pyrimme saattamaan ainakin osan aineistosta saatavaksi ja ladattavaksi suoran sivuston kautta.

Merihistoria.fi -arkistolla on oikeus olla luovuttamatta aineistoa, jos käyttö ei ole arkiston periaatteiden mukaista tai on vaarana, että siihen liittyy tekijänoikeudellisia ongelmia.

Mitä kuvat maksavat?

Aineistojen ja näyttökuvien selailu ja yksityinen käyttö ovat maksuttomia eikä sivuston käyttö ainakaan toistaiseksi edellytä rekisteröitymistä.

Merihistoria.fi -arkistolla on kulujensa kattamiseksi oikeus periä aineiston tilaajilta hinnaston mukaisia palvelumaksuja ja käyttömaksuja. Käyttömaksuja ei peritä tekijänoikeudellisesti vapaasta aineistosta. Käyttömaksuja peritään pääsääntöisesti aineiston kaupallisesta käytöstä, ja niiden tuotosta osa välitetään oikeudenomistajille.

Voinko tilata kuvia yksityiskäyttöön, esimerkiksi seinälle ripustettavaksi?

Periaatteessa kyllä, mutta alkuvaiheessa emme voi vähäisten henkilöresurssien vuoksi luvata, että voimme vastata kaikkiin tällaisiin kyselyihin tai toteuttaa kysyjien toiveita. Kokoelmien omistajat voivat aikansa puitteissa auttaa kysyjiä.

Miten voin saada oman arkistoni osaksi verkkoarkistoa?

Tarkoituksemme on laajentaa arkistoa yhä uusiin kokoelmiin, ja olemme kiinnostuneita uusista materiaaleista. Ota yhteyttä, ja kerro kokoelmastasi ja toiveistasi verkkoarkiston suhteen.

Resurssit uuden materiaalin sisään viemiseen ovat vielä rajalliset, joten uuden kokoelman mukaan saaminen ei välttämättä tapahdu kovin nopeasti. Mitä enemmän aineistosi on valmiiksi digitaalisessa muodossa tai jos sinulla on kokoelmastasi digitaalisia luetteloita, sitä paremmat mahdollisuudet sitä on siirtää verkkoarkistoon.

Merihistoria.fi ei ole ensisijaisesti kuvatoimisto: ensisijainen tarkoituksemme ei ole välittää kuvia myytäväksi kaupallisin perustein. Ainakin osan aineistosta on oltava vapaasti hyödynnettävissä, ja kuvien kaupallisesta käytöstä toivottavien korvausten tulee olla yhtenevät Merihistoria.fi -arkiston hinnoittelun kanssa.

Kaikista Merihistoria.fi -arkistossa julkaistavista materiaaleista tehdään sopimus luovuttajan kanssa.

Voiko Merihistoria.fi -arkistoon lähettää yksittäisiä kuvia?

Kyllä. Olemme kiinnostuneita yksittäisistäkin albumikuvista sekä muustakin merihistoriaan liittyvästä materiaalista. Jos olet valmis itse skannaamaan tai kuvaamaan aineistoja, kysy mielellään ohjeet etukäteen. Kuvat toivomme mieluiten jpg-muodossa ja vähintään 300 dpi:n resoluutiolla. Kuvien yhteydessä toivomme mahdollisimman tarkat tiedot kuvien alkuperästä (kuvausaika, paikka, kohteet). Meille voi lähettää myös postitse valokuvia ja muita dokumentteja skannattavaksi. Lähetyksestä on syytä sopia etukäteen sähköpostilla tai puhelimitse, sillä muussa tapauksessa Merihistoria.fi -arkisto ei vastaa aineiston säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Kuinka vanhaa aineiston pitää olla?

Merihistoria.fi -arkistoon kerättävän aineiston ikää ei ole määritelty, mutta painopiste on vanhemmassa materiaalissa. Toiveena on saada arkistoon vanhaa ja mahdollisimman uniikkia aineistoa. Kuvien ja vastaavien toivotaan olevan vähintään 10 vuoden takaa, eli ennen vuosituhannen vaihdetta tuotettua. 2000-luvulla otettuja kuvia voidaan ottaa arkistoon, jos niiden kohde on historiallinen, esimerkiksi museolaiva. Vastaavasti uusiakin artikkeleita voidaan ottaa kokoelmaan, jos niiden aiheena on historiallinen teema.

Miten voin lähettää arkistokohteita koskevia korjauksia tai lisätietoja?

Olemme kiitollisia kaikista korjauksista ja lisätiedoista, jotka koskevat arkistokohteita. Palautetta voi lähettää kohteen yhteydessä olevalla palautelomakkeella. Erityisesti olemme kiitollisia, jos käyttäjät voivat auttaa meitä tunnistamaan kuvissa esiintyviä tunnistamattomia aluksia, paikkoja ja henkilöitä, jotka saa näkyviin erillisellä hakutoiminnolla.