Käyttöehdot

1 SOVELTAMINEN

1.1 Nämä käyttöehdot ovat erottamaton osa käyttöoikeuksien tilaussopimusta, jossa yksilöidään Käyttäjä kuvien tilaajana ja hyödyntäjänä sekä Merihistoria.fi -sivuston kuvat ja muu aineisto kohteena, jota käyttöoikeuksien tilaussopimus koskee. Ellei muuta ole sovittu, Käyttäjä sitoutuu hyväksymään nämä ehdot ja noudattamaan niitä käyttäessään Merihistoria.fi -sivuston aineistoja.

2 OIKEUDET

2.1 Kuvien ja muun aineiston tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet ja valokuvatiedostojen Suomen tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset oikeudet säilyvät niiden yhteydessä mainituilla tekijöillä, valokuvaajilla tai heidän oikeudenhaltijoillaan. Käyttäjä saa tilaamaansa materiaaliin vain näissä käyttöoikeusehdoissa määritellyn, rajallisen käyttöoikeuden.

3 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

3.1 Julkaisukäyttöön pyydettyä materiaalia voi julkaista, kun lupa siihen on saatu ylläpidolta tai kokoelman omistajalta. Tällaista käyttöä on kuvituskäyttö kirjoissa, sanoma- ja aikakauslehdissä, kuvituskäyttö muussa printti- ja verkkomediassa, kuvien käyttö TV-ohjelmissa ja kuvien käyttö kulttuuritilaisuuksien yhteydessä.

3.2 Materiaalin käyttö mainonnassa edellyttää, ettei mainoskampanja loukkaa oikeudenhaltijan moraalisia oikeuksia tai kuvassa olevaan henkilöön liittyviä oikeuksia. Materiaalia ei saa käyttää poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan ilman oikeudenhaltijoilta saatua suostumusta.

3.3 Käyttöoikeuksien tilaussopimus yksilöi kunkin Käyttäjän tilaaman tiedoston käyttöoikeuden laajuuden.

3.4 Käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen eikä Käyttäjällä ole oikeutta luovuttaa oikeutta kokonaan tai osittain kolmannelle tai kolmansille osapuolille.

3.5 Käyttöoikeus alkaa sopimuspäivästä ja on voimassa käyttöoikeuksien tilaussopimuksessa määritellyn ajan. Käyttöoikeus koskee sovittua tarkoitusta. Mikäli Käyttäjä haluaa julkaista tai käyttää tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa muussa yhteydessä, käyttö edellyttää uutta tilaussopimusta.

3.6 Käyttöoikeus kattaa mediat jotka on yksilöity käyttöoikeuksien tilaussopimuksessa.

3.7 Käyttöoikeus on ei-yksinomainen, ja Merihistoria.fi voidaan myöntää käyttöoikeuksia samaan aineistoon myös muille tahoille.

3.8 Kuvataiteen teosta ei saa muunnella tai toisintaa kuvataiteilijan taiteellista ominaislaatua loukkaavalla tavalla.

3.9 Käyttöoikeus on maantieteellisesti rajoittamaton eli voimassa kaikkialla maailmassa.

4 KÄYTTÄJÄN VASTUUT

4.1 Käyttäjä on vastuussa siitä, että materiaalin julkaisemisen yhteydessä ilmaistaan tekijän, valokuvaajan ja/tai kokoelman omistajan nimi siinä muodossa kuin se kyseisen kuvan tai muun tiedoston yhteydessä on mainittu. Näiden tietojen puuttuessa lähteeksi merkitään © Merihistoria.fi.

4.2 Käyttäjä on vastuussa tilaamansa materiaalin sopimuksenvastaisesta ja lainvastaisesta käytöstä. Merihistoria.fi -arkistolla on oikeus kieltäytyä luovuttamasta aineistoja käyttäjille, jotka ovat hyödyntäneet aineistoja sopimuksen tai lakien vastaisesti.

5 MERIHISTORIA.FI -ARKISTON VASTUUT

5.1 Merihistoria.fi ei vastaa Käyttäjän ja kokoelmien omistajien kesken tehtyihin sopimuksiin liittyvistä oikeudellisista tai taloudellisista erimielisyyksistä.

5.2 Tähän sopimukseen perustuva Merihistoria.fi:n korvausvelvollisuus Käyttäjälle on yhteensä enintään käyttäjän maksamien korvausten ja maksujen suuruinen.

6 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

6.1 Merihistoria.fi –palvelulla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Käyttäjä käyttää valokuvia tai muuta aineistoa sopimuksessa määritellyn käyttöoikeutensa ylittäen.

6.2 Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään toisen osapuolen rikottua tämän sopimuksen mukaisia ehtoja. Materiaalin käyttöoikeudet päättyvät välittömästi toisen osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen. Maksettuja maksuja ei palauteta irtisanomisen johdosta.

7 MUUT EHDOT

7.1 Tästä sopimuksesta aiheutuva riita pyritään ratkaisemaan ensisijassa neuvottelemalla. Toissijaisesti tästä sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

7.2 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

7.3 Tämä sopimus sisältää kaiken, mitä sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet. Kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.