Perinnealusten entistämisavustukset / Understöd för traditionsfartyg

13.01.2017 18:03

Museovirasto julistaa haettavaksi perinnealusten entistämisavustukset. Haku alkaa maanantaina 16.1.2017 kello 8:00 ja päättyy tiistaina 28.2.2017 kello 16:00.

Lisätiedot


Museiverket lediganslår det behovsprövade statsunderstöden för reparation och restaurering av traditionsfartyg.

Ansökningstiden för statsunderstöden för traditionsfartyg börjar 16.1.2017 kl. 8:00 och slutar 28.2.2017 kl. 16:00.

Mer info