Uusi kirja suomalaisen laivanrakennuksen historiasta: Telakoilta maailman merille

28.02.2018 21:53

Nykyaikainen laivanrakennus on viime aikoina ollut paljon esillä. Kyseessä on tärkeä teollisuuden haara, jolla on myös merkittävä historia. Merikeskus Forum Marinumin julkaisu johdattaa alan tuoreimman historiantutkimuksen äärelle.

Laivanrakennus näyttäytyy myös historialtaan teollisuuden alana, jossa verkostoituminen ja henkilökohtaiset suhteet ovat olleet todella tärkeitä. Kun lopputuote on niin massiivinen esine kuin laiva, sen rakentamiseen on tarvittu pääomaa, raaka-aineita, työvoimaa ja kansainvälisiä verkostoja. Kirjassa kerrotaan myös laivanrakentajien työkulttuurista Raumalla ja esitellään Forum Marinumin kokonaan uusittu laivanrakennuksen historiaa käsittelevä näyttely.

Sari Mäenpää (toim.): Telakoilta Maailman Merille- laivanrakennuksen historiaa Suomessa. Forum Marinumin vuosikirja 2017 (Raisio 2018). ISSN 1458-4247, 188 s.