Merihistoria.fi
Portti merenkulun historiaan

Merihistoria.fi on meri- ja laivahistoriallisen aineiston digitaalinen arkisto, joka välittää aiheeseen liittyvää materiaalia tutkijoiden, harrastajien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön. Arkiston ohella sivustolla julkaistaan alan uutisia ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

Merihistoria.fi on kolmen merihistoriaan, laivoihin ja meriarkeologiaan keskittyneen yhdistyksen yhteishanke, jonka tavoitteena on koota alan tiedot kaikkien kiinnostuneiden saataville. Hankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2006. Merihistoria.fi-sivuston taustayhdistyksiä ovat Suomen Laivahistoriallinen yhdistys, Suomen Meriarkeologinen seura ja Suomen Merihistoriallinen yhdistys.

Merihistoria.fi -sivuston kehittämistä ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden.

 

 

Viimeisimmät uutiset

Julkaisu Kuopion höyrylaivaliikenteen vaiheista.

04.08.2016 20:13

"Kuopijoo, Kuopijoo!" Pientä tietoa Kuopion höyrylaivaliikenteen vaiheista. Teksti: Esko Pakkanen. Julkaisijat Suomen Höyrypursiseura ry ja ...


Uusi kirja / Ny bok: Loviisan seudun meriväkeä ja rannikkopurjealuksia / Lovisanejdens sjöfolk och kustsegelfartyg 1750-1970.

04.08.2016 20:08

Raimo Nyman: Loviisan seudun meriväkeä ja rannikkopurjealuksia / Lovisanejdens sjöfolk och kustsegelfartyg 1750-1970. Loviisan merenkulkuhistorian säätiö ...


Suomen kuvitettu laivaluettelo 2016 on saatavissa

04.08.2016 19:58

Suomen kuvitettu laivaluettelo 2016 Finnish Illustrated List of Ships on jälleen saatavissa. Kustantaja ja toimittaja ...


Uusimmat kuvat