Merihistoria.fi
Portti merenkulun historiaan

Merihistoria.fi on meri- ja laivahistoriallisen aineiston digitaalinen arkisto, joka välittää aiheeseen liittyvää materiaalia tutkijoiden, harrastajien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön. Arkiston ohella sivustolla julkaistaan alan uutisia ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

Merihistoria.fi on kolmen merihistoriaan, laivoihin ja meriarkeologiaan keskittyneen yhdistyksen yhteishanke, jonka tavoitteena on koota alan tiedot kaikkien kiinnostuneiden saataville. Hankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2006. Merihistoria.fi-sivuston taustayhdistyksiä ovat Suomen Laivahistoriallinen yhdistys, Suomen Meriarkeologinen seura ja Suomen Merihistoriallinen yhdistys.

Merihistoria.fi -sivuston kehittämistä ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden.

 

 

Viimeisimmät uutiset

Uusi kirja / New book: Innovation and Specialisation – The Story of Shipbuilding in Finland

28.02.2018 22:22

This book details the history of Finnish shipbuilding, concentrating on the post-World War II era ...


Uudenkaupungin merenkulun 400-vuotishistoria on ilmestynyt

28.02.2018 22:13

Kirja kertoo monipuolisesti merellisestä Uudestakaupungista. Merenkulun myötätuulista ja karikoista. Laivanrakennuksesta ja satamasta. Väylistä ja majakoista ...


Suomen kauppalaivasto -luettelo 2017 ilmestynyt

28.02.2018 22:03

Suomen kauppalaivasto - Finlands handelsflotta - The Finnish Merchant Marine 2017 on ilmestynyt. Trafi 2017, ISBN 978-952-311-218-6 ...


Uusimmat kuvat