Uutiset

Uusi kirja: Uuskaupunkilaissi puupaatei

06.10.2017 22:26

Uuskaupunkilaissi puupaatei -kirja valmistunut

Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen kustantama ja kokoama kirja uusikaupunkilaisista puuveneistä ja niiden rakentajista on valmistunut. Kirjan on kirjoittanut yhdistyksen puheenjohtaja Matti Jussila. Kirjassa on 400 sivua ja siinä on runsas kuvitus.

Kirjaa myydään Uudenkaupungin matkailutoimistossa, museossa ja paikallisessa kirjakaupassa sekä Turussa Forum Marinumissa.


Suomen kauppalaivasto -luettelo 2016 ilmestynyt

06.10.2017 22:17

Suomen kauppalaivasto - Finlands handelsflotta - The Finnish Merchant Marine 2016 on ilmestynyt. Trafi 2017, ISBN 978-952-311-138-7.

Tilaukset


Uusi kirja: S/S Mikko

17.02.2017 21:45

Sakari Auvinen: S/S MIKKO - Saimaan viimeinen puurunkoinen tervahöyry. Saimaan purjehdusmuseoyhdistys / Savonlinnan maakuntamuseo 2016. Sidottu, 134 sivua, kuvitettu. ISBN 978-951-95047-3-5.


Suomen kauppalaivasto -luettelo 2015 on ilmestynyt.

19.01.2017 12:23

Suomen kauppalaivasto - Finlands handelsflotta - The Finnish Merchant Marine 2015 on ilmestynyt. Trafi 2017, ISBN 978-952-311-138-7.

Tilaukset


Perinnealusten entistämisavustukset / Understöd för traditionsfartyg

13.01.2017 18:03

Museovirasto julistaa haettavaksi perinnealusten entistämisavustukset. Haku alkaa maanantaina 16.1.2017 kello 8:00 ja päättyy tiistaina 28.2.2017 kello 16:00.

Lisätiedot


Museiverket lediganslår det behovsprövade statsunderstöden för reparation och restaurering av traditionsfartyg.

Ansökningstiden för statsunderstöden för traditionsfartyg börjar 16.1.2017 kl. 8:00 och slutar 28.2.2017 kl. 16:00.

Mer info