Uutiset

Suomen kuvitettu laivaluettelo 2018 on ilmestynyt

20.12.2018 08:41

Suomen kuvitettu laivaluettelo 2018 Finnish Illustrated List of Ships on saatavissa. Kustantaja ja toimittaja Hannu Vapalahti, Kotka 2018. 322 sivua. ISSN 0786-8472.


Suomen kauppalaivasto 2018

20.12.2018 08:39

Suomen kauppalaivasto - Finlands handelsflotta - The Finnish Merchant Marine 2018 on ilmestynyt. Trafi 2017, ISBN 978-952-311-239-1.

Tilaukset


Uusi kirja / ny bok: Sjöfarten i krig

20.12.2018 08:32

Kirja kertoo kauppalaivaston vaiheista ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana eri näkökulmista. I boken behandlas den civila sjöfarten under första och andra världskriget ur olika perspektiv.

Nils Erik Villstrand & Kasper Westerlund (red.) (2018), Sjöfarten i krig, Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 35. ISBN978-952-12-3527-6, 216 s., sidottu/inbunden, runsas kuvitus/rikt illustrerad.

Artikkeleiden kirjoittajat / artikelförfattare: Lars Ericson Wolke, Annette Forsén, Kenneth Gustavsson, Robert Louhimies, Mikko Meronen, Gunnar Möller, Erik Norberg, Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund, Lars Westerlund.

Teos on myynnissä mm. Forum Marinumin museokaupassa sekä kirjakaupoissa. Publikationen finns till salu bl.a. i Forum Marinums museibutik och i bokhandeln.

Kirja on tilattavissa Åbo Akademin nettikaupasta / Boken kan beställas i Åbo Akademis nätbutik: (https://shop.abo.fi/p/835-sjofarten-i-krig/)

Hinta/pris: 35 €


Uusi kirja / New book: Innovation and Specialisation – The Story of Shipbuilding in Finland

28.02.2018 22:22

This book details the history of Finnish shipbuilding, concentrating on the post-World War II era and the ship types that continue to be built in Finland today: ferries, cruise ships and icebreakers. As the title suggests, emphasis is on various innovative solutions devised by Finnish shipbuilders. Also discussed in detail is the importance of the Soviet Union in the development of Finnish shipbuilding, and the difficulties faced by Finnish shipbuilders after the fall of the Union.

Kalle Id & Bruce Peter: Innovation and Specialisation – The Story of Shipbuilding in Finland. Polyteknisk Forlag 2017.

ISBN 9788790924683


Uudenkaupungin merenkulun 400-vuotishistoria on ilmestynyt

28.02.2018 22:13

Kirja kertoo monipuolisesti merellisestä Uudestakaupungista. Merenkulun myötätuulista ja karikoista. Laivanrakennuksesta ja satamasta. Väylistä ja majakoista. Ja ennen kaikkea ihmisistä kaiken keskellä: laivanrakentajista, laivanvarustajista, kapteeneista, merimiehistä, luotseista ja merenkulkijoiden perheistä.

Kirjan on toimittanut Matti Jussila ja se sisältää eri artikkeleita kaikkiaan 12:lta kirjoittajalta.

Kirjassa on kaikkiaan noin 470 sivua ja runsas kuvitus.

Kirjan myyntihinta on 48€ ja sitä on myynnissä merihistoriallisen yhdistyksen tilaisuuksien lisäksi Kirja-Vakassa, Yhteispalvelupiste Passarissa, Uudenkaupungin matkailutoimistossa ja museossa.

Lisätietoja