Uutiset

Suomen kauppalaivasto -luettelo 2017 ilmestynyt

28.02.2018 22:03

Suomen kauppalaivasto - Finlands handelsflotta - The Finnish Merchant Marine 2017 on ilmestynyt. Trafi 2017, ISBN 978-952-311-218-6.

Tilaukset


Uusi kirja: Höyrylaivalla Tallinnaan

28.02.2018 22:01

Tärkein asia suomalaisten ja virolaisten välisessä kanssakäymisessä on säännöllinen laivaliikenne Suomenlahden yli. Ensimmäinen aikataulun mukainen höyrylaivavuoro Helsingin ja Tallinnan välillä toteutui toukokuussa 1837. Höyrylaivalla Tallinnaan -kirja esittelee kaikki säännöllisesti reitillä liikennöineet varustamot ja alukset. Siinä käydään läpi Suomen ja Viron välisen laivaliikenteen tapahtumat vuosi vuodelta.

Höyrylaivalla Tallinnaan. Oy Raud Publishing Ltd. 2018. ISBN 978-952-0689-39-2 Sidottu, 240 sivua. 255 historiallista kuvaa.


Kirjauutuus: Pohjoiset purjeet - suomalaisten purjealusten tarina

28.02.2018 21:57

Pohjoiset purjeet on historiallinen syväluotaus ja kunnianosoitus suomalaiselle purjelaivojen aikakaudelle. Suomessa rakennettujen purjealusten lähes tuhatvuotinen historia alkaa rannikon yksinkertaisista talonpoikaisveneistä ja päättyy 1930-luvun jälkeisiin vuosiin konealusten lopullisesti vallattua maailman meret. Maamme mittavan ja osaavan laivanrakennustaidon myötä aluksia rakennettiin niin kaupan kuin kruunun tarpeisiin, ja purjelaivamerenkulku saattoi Suomea uljaasti maailman kartalle.

Kirjan tekijä Alpo Tuurnala on paitsi kokenut merikarhu, myös taiturimainen sanan ja siveltimen käyttäjä. Teosta kuvittavat merielämän herkkyyden ja hurjuuden vangitsevat akvarellit, joista jokainen on myös itsenäinen taideteos.

Alpo Tuurnala: Pohjoiset purjeet - suomalaisten purjealusten tarina. John Nurmisen säätiö 2017. Sidottu, 160 sivua. ISBN-13: 9789529745531, ISBN-10: 9529745532


Uusi kirja suomalaisen laivanrakennuksen historiasta: Telakoilta maailman merille

28.02.2018 21:53

Nykyaikainen laivanrakennus on viime aikoina ollut paljon esillä. Kyseessä on tärkeä teollisuuden haara, jolla on myös merkittävä historia. Merikeskus Forum Marinumin julkaisu johdattaa alan tuoreimman historiantutkimuksen äärelle.

Laivanrakennus näyttäytyy myös historialtaan teollisuuden alana, jossa verkostoituminen ja henkilökohtaiset suhteet ovat olleet todella tärkeitä. Kun lopputuote on niin massiivinen esine kuin laiva, sen rakentamiseen on tarvittu pääomaa, raaka-aineita, työvoimaa ja kansainvälisiä verkostoja. Kirjassa kerrotaan myös laivanrakentajien työkulttuurista Raumalla ja esitellään Forum Marinumin kokonaan uusittu laivanrakennuksen historiaa käsittelevä näyttely.

Sari Mäenpää (toim.): Telakoilta Maailman Merille- laivanrakennuksen historiaa Suomessa. Forum Marinumin vuosikirja 2017 (Raisio 2018). ISSN 1458-4247, 188 s.


Perinnealusten avustusten haku

01.11.2017 12:00

Museovirasto julistaa haettavaksi kulkuvälineiden entistämisavustukset. Haku alkaa 16.12.2017 kello 9.00 ja päättyy 31.1.2018 kello 15.00.

Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos maa-, ilma- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää myös arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon kunnostukseen ja hoitoon. Etusijalle avustuspäätöksiä tehtäessä asetetaan Suomessa valmistetut kulkuvälineet.

Lisätiedot