Uutiset

Uusi kirja: S/S Mikko

17.02.2017 21:45

Sakari Auvinen: S/S MIKKO - Saimaan viimeinen puurunkoinen tervahöyry. Saimaan purjehdusmuseoyhdistys / Savonlinnan maakuntamuseo 2016. Sidottu, 134 sivua, kuvitettu. ISBN 978-951-95047-3-5.


Suomen kauppalaivasto -luettelo 2015 on ilmestynyt.

19.01.2017 12:23

Suomen kauppalaivasto - Finlands handelsflotta - The Finnish Merchant Marine 2015 on ilmestynyt. Trafi 2017, ISBN 978-952-311-138-7.

Tilaukset


Perinnealusten entistämisavustukset / Understöd för traditionsfartyg

13.01.2017 18:03

Museovirasto julistaa haettavaksi perinnealusten entistämisavustukset. Haku alkaa maanantaina 16.1.2017 kello 8:00 ja päättyy tiistaina 28.2.2017 kello 16:00.

Lisätiedot


Museiverket lediganslår det behovsprövade statsunderstöden för reparation och restaurering av traditionsfartyg.

Ansökningstiden för statsunderstöden för traditionsfartyg börjar 16.1.2017 kl. 8:00 och slutar 28.2.2017 kl. 16:00.

Mer info


Ilmoittautuminen Merihistorian päiville alkanut

10.01.2017 23:57

Ilmoittautuminen Merihistorian päiville 28.2.2017 mennessä seminaarisihteeri Vilma Lempiäiselle (vilma.lempiainen+SMHY@gmail.com, puh. +358 40 865 4681). Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava päivät, joihin osallistuu, sekä yhdistys, johon kuuluu. Ilmoittautuminen on sitova. Seminaarin hinta järjestävien yhdistysten jäseniltä on 20 € /päivä ja muilta 35 € /päivä. Koko seminaarin hinta on jäsenille 35€ ja muille 60€. Hinta sisältää ruokailun ja kahvit.

Osallistumismaksu tulee maksaa 26.2. mennessä Suomen Merihistoriallisen yhdistyksen tilille NORDEA FI63 2199 1800 1323 62, viite 20174. Mikäli paikkoja jää, voi esitelmiä tulla kuuntelemaan 10€ päiväkohtaisella osallistumismaksulla, joka maksetaan paikan päällä. Tähän hintaan ei sisälly kahveja, lounaita eikä iltavastaanottoa.

Seminaarin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat Suomen meriarkeologisen seuran ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen jäsenet. Osallistumisesta perjantain tutkijatapaamiseen pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan erikseen. Mikäli tapaamisessa haluaa kommentteja omasta tutkimusaiheesta, on mukaan liitettävä lyhyt (enintään yksi A4) kuvaus siitä.

Ohjelma


Uusi kirja luotsauksen historiasta Suomessa

31.10.2016 16:34

Miehet merellä – hetkiä luotsauksen historiasta tekee kunniaa luotseille, jotka ovat tehneet hengenvaarallista työtään säästä ja vuodenajasta riippumatta. Kirjan pääosassa ovat Suomen kuusi historiallista luotsipiiriä, niiden meren partaalla sijainneet luotsiasemat ja luotsien arki. Teoksen luotsiasemien esittely keskittyy pääosin 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun puoliväliin. Kirja kertoo myös luotsien työn merkityksestä tämän päivän meriliikenteessä. Monet ennen julkaisemattomat kuva-aarteet avaavat aivan uuden näkökulman luotsauksen menneeseen maailmaan.

Ilkka Karttunen (toim.): Miehet merellä - hetkiä luotsauksen historiasta. John Nurmisen säätiö 2016. Kovakantinen, 192 sivua. ISBN-13: 9789529745500, ISBN-10: 9529745508

Lisätiedot