Ohjeita palvelun käyttöön

Aineiston käyttö

Merihistoria.fi -arkisto on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ja selailtavissa. Tämä ei kuitenkaan anna käyttäjälle oikeutta kopioida, tallentaa, siirtää tai julkaista sivuilla olevaa materiaalia. Aineisto on tarkoitettu palvelemaan lähinnä kulttuurihistoriallista tutkimusta ja siihen liittyvää julkaisemista, opetusta ja näyttelytoimintaa. Kaikenlainen julkaisukäyttö edellyttää kokoelman omistajan suostumuksen, ellei dokumentin kohdalla ole erikseen mainittu sen olevan vapaasti käytettävissä. Myös kaupallinen käyttö on mahdollista, mutta siitä on sovittava erikseen kokoelman ja/tai dokumentin oikeuksien omistajan kanssa.

Arkistossa olevaa aineistoa voi vapaasti hyödyntää tietolähteenä ja hakemistona

Pyrimme siihen, että mahdollisimman suuri määrä aineistosta olisi vapaasti kaikkien saatavilla. Suureen osaan materiaalista liittyy kuitenkin tekijänoikeudellisia rajoituksia, ja käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, ettei loukkaa tekijänoikeuksia.

Kuvia, piirustuksia, karttoja vastaavia voi sellaisenaan käyttää tutkimusmateriaalina. Suuri osa niistä on tietyin ehdoin käytettävissä julkaisuissa sopimusehtojen mukaisella tavalla. Osaan materiaalista sisältyy käyttörajoituksia (ks. tarkemmin kohta Tekijänoikeudet alla).

Artikkelit ja tekstidokumentit ovat myös kaikkien luettavissa ja hyödynnettävissä. Niihin voi viitata, jos lähde (kirjoittaja ja julkaisupaikka) mainitaan. Uudelleenjulkaisu kokonaisuutena on kielletty ilman tekijän lupaa. Myös artikkeleissa olevien kuvien ja taulukoiden tai muiden osien julkaisu ja käyttö edellyttää yleensä oikeudenhaltijan lupaa.

Kuvista julkaistaan sivuilla vain mallikuvat. Alkuperäisiä kuvia voi kokoelmasta riippuen tiedustella joko kokoelman omistajalta tai Merihistoria.fi –sivuston ylläpidosta. Mallikuvien tai muun materiaalin luvaton käyttö tai uudelleenjulkaisu ei ole sallittua. Niitä voi kuitenkin tallentaa omalle koneelleen esimerkiksi tutkimusta varten. Niitä voi käyttää tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa esimerkiksi rajatuissa opetustilanteissa, jos lähde mainitaan.

Merihistoria.fi sivuston aineistoja ei saa julkaista painetussa tai sähköisessä muodossa luetteloissa tai kuvateoksissa, jossa aineisto muodostaa pääasiallisen sisällön.

Merihistoria.fi -sivustolla olevat luettelot ja tietokannat ovat tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia. Niiden kopiointi, julkaisu ja kaikenlainen muu käyttö sivuston ulkopuolella on kiellettyä ilman Merihistoria.fi -arkiston kirjallista lupaa.

Tekijänoikeudet

Ennen vuotta 1966 julkistetut valokuvat ovat periaatteessa tekijänoikeudellisesti vapaita, elleivät ne ylitä teoskynnystä. Käyttäjän on kuitenkin ilmoitettava kokoelma, johon kuva kuuluu, sekä kuvaajan nimi, jos se on tiedossa. Taideteosten, maalausten ja vaikkapa kirjallisten teosten tekijänoikeus on voimassa pääsääntöisesti koko tekijän eliniän ja vielä 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen.

Arkistossa on esillä myös kuvamateriaalia, jonka käyttöoikeus on rajoitettu. Esimerkiksi postikorttien uudelleenkäyttö kaupallisessa tarkoituksessa on yleensä kiellettyä, mutta niitä voi julkaista tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa esimerkiksi tutkimuksessa ja opetuksessa (fair use). Epäselvissä tapauksissa käyttäjän on syytä ilmoittaa pyydetyn aineiston suunniteltu käyttöyhteys sekä tarkistaa käyttörajoitukset ylläpidolta.

Olemme pyrkineet siihen, ettei sivuilla oleva aineisto loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia. Arkiston materiaalina ovat yksityisissä kokoelmissa olevat aineistot, ja kokoelman omistajilla ei aina ole tietoa dokumenttiensa alkuperäisistä lähteistä. Jos sivuilla on mielestäsi kuva tai teos, johon sinulla on laillinen tekijänoikeus, ota yhteyttä. Näin voimme määritellä uudelleen käyttöehdot ja julkaisutavat tai tarvittaessa poistaa dokumentin sivuilta.

Ellet ole varma, kysy. Lisätietoa tekijänoikeuksista ja niiden rajoituksista löytyy täältä:

Eettiset ohjeet

Kuvien tai muun materiaalin julkaisijan ja käyttäjän tulee huolehtia siitä, ettei materiaalia käytetä epäeettisellä tai esimerkiksi niissä esiintyviä henkilöitä loukkaavalla tavalla. Käyttäjän tulee yksityishenkilöiden tietosuojan suhteen sitoutua kunnioittamaan asianomaisia lakeja.

Kielet

Hakumahdollisuudet on pyritty toteuttamaan suomeksi ja ruotsiksi. Joissakin kentissä haku on mahdollista tehdä kummalla tahansa kielellä. On kuitenkin huomattava, että kokoelmien omistajat ovat käyttäneet tietoja syöttäessään eri kieliä, eikä Merihistoria.fi –arkistolla ainakaan toistaiseksi ole resursseja kääntää kuvaustietoja muille kielille. Niinpä kuvailukentistä ei vapaasanahaulla löydä kaikkia lauttoja hakusanalla ”lautta”, vaan pitää kokeilla myös hakusanaa ”färja”. Muunkielisten asiasanojen valinnassa voi käyttää apuna kolmikielistä asiasanahakemistoa.

Laivatiedot

Arkistokohteiden yhteydessä olevat laivatiedot ("Liittyvät alukset"), on tarkoitettu yksilöimään ja identifioimaan kuvissa tai dokumenteissa olevat alukset sekä helpottamaan vaihtoehtoisten kuvien ja aineistojen löytämistä. Merihistoria.fi ei ole ensisijaisesti laivatietokanta, ja emme suosittelekaan sivuilta löytyvien laivatietojen käyttämistä rekisteriin verrattavana tietolähteenä.

Pyrimme laivatietojen oikeellisuuteen, mutta emme voi taata niiden olevan oikeita tai riittäviä. Laivatiedot ovat monin paikoin puutteellisia ja niissä saattaa olla virheitä. Erityisesti on huomattava, ettei laivatiedoissa ole mahdollista ilmoittaa kyseisen aluksen kaikkia nimiä, jolloin kuvassa ja laivatiedossa saattaa olla täysin eri nimiä. Teknisistä syistä johtuen alustiedoissa mainitut mitat ja kansallisuustiedot viittaavat yleensä kyseisen aluksen ensimmäisen nimen mukaiseen tilaan, eikä lipunvaihdoksia tai mahdollisia mittojen muutoksia voida ilmoittaa tässä.

Kaikkia arkisto-objekteja ei ole kytketty tiettyyn alukseen, koska arkiston kehitystyö on tältäkin osin keskeneräistä. Otamme mielellämme vastaan lisätietoja laivoista, ja erityisesti olemme kiitollisia, jos käyttäjät voivat auttaa meitä tunnistamaan tunnistamattomia aluksia. Tunnistamattomia laivoja, paikkoja ja henkilöitä on mahdollista etsiä erillisellä hakutoiminnolla.