Muut arkistot

Muita merihistoria-aiheisia arkistoja — niin perinteisiä kuin verkkoarkistojakin.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.sls.fi/
Katuosoite: Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors * Handelsesplanaden 23 A, 5 vån. (ÖTA och FMI), 65100 Vasa

Inom Svenska litteratursällskapet verkar Historiska och litteraturhistoriska arkivet, Folkkultursarkivet och Språkarkivet i Helsingfors samt Finlands svenska folkmusikinstitut och Österbottens traditionsarkiv i Vasa. Arkiven arbetar för att centrala delar av det svenska kulturarvet i Finland tas tillvara, förvaras tryggt och förmedlas till forskare och alla som är intresserade av den svenska befolkningens kultur, språk, historia och traditioner.

Digitalarkivet Arkiva Till Arkivas samlingar hör digitaliserat material såsom handskrifter, fotografier eller filmer och material som uppkommit i digital form, d.v.s. forskningsdatabaser, ljudinspelningar och digitala fotografier.


Tampereen museoiden kokoelmien hakukone

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://siiri.tampere.fi/VALOKUVA/web/index.do

Siiri on tietokanta, jonka kautta voit selailla Tampereen museoiden esine- ja kuvakokoelmia. Tietokanta sisältää laajan valikoiman Tampereeseen ja Pirkanmaahan liittyviä valokuvia ja esineitä sekä niihin liittyviä tietoja. Tietokannan internetversiossa on lähes 55 000 valokuvaa ja 20 000 esinettä. Aineiston määrä lisääntyy sitä mukaa, kun kokoelmien digitointi museossa etenee.


Tietokeskus Vellamon arkistot

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.merikeskusvellamo.fi/Tietokeskus
Katuosoite: Tornatorintie 99, 48100 Kotka

Tietokeskus Vellamon arkistoaineisto käsittää Kymenlaakson museon ja Suomen merimuseon museoarkistot ja kuva-arkistot. 1.9.2010 avataan Kymenlaakson museon museo- ja kuva-arkisto sekä Suomen merimuseon kuva-arkisto. Suomen merimuseon museoarkisto avataan myöhemmin, sillä museoarkistossa ei tällä hetkellä ole työntekijää.

Kymenlaakson museon kokoelmiin on tallennettu monipuolisesti Kotkan seudun, Kymenlaakson ja Suomenlahden ulkosaarten elämää, kulttuuri-ilmiöitä ja historiaa. Kokoelmiin sisältyy valokuvia noin 500 000 kpl, arkistoaineistoa noin 200 hm ja lisäksi piirustuksia, karttoja ja av-aineistoa. Kuvien aihealueista mainittakoon mm. rakennuskuvat ja katunäkymät, satamat, teollisuusrakennukset ja -työ, eri ammatit ja elinkeinot sekä vapaa-ajan vietto.

Kymenlaakson museon erikoiskokoelmia ovat Puuvenekokoelma, Kymenlaakson historialliset kartat -kokoelma (KYHIKA) ja Merivartiokokoelma. Puuvenekokoelma koostuu venepiirustuksista, haastatteluaineistoista ja valokuvista. Merivartiokokoelmassa on asiakirjoja ja julkaisuja merivartioinnin historiasta sekä kuvia toiminnasta Suomen aluevesillä.

Suomen merimuseon kuva-arkistossa on n. 30 000 kuvaa. Kuvamateriaali painottuu kauppamerenkulkuun. Kuva-aiheita ovat mm. purjelaivat ja konealukset, työ ja vapaa-aika laivoilla sekä miehistöjen ryhmäkuvat. Kiinnostavia yksittäisiä kokoelmia ovat merikapteeni Sten Lillen kokoamat purjelaivakuvat, merikapteeni Helge Heikkisen lahjoittamat valokuvat ja FÅA-Silja Linen kuvakokoelma.

Tiedustelut arkistoaineistosta toimitetaan sähköpostitse tietokeskukseen. Myös paikan päällä tietokeskuksessa voi tehdä arkistoaineiston tilauksia. Aineistoa voi tilata nähtäväksi tutkijahuoneisiin tai -saliin. Arkistoaineistolla on vähintään kolmen päivän toimitusaika tapauksesta riippuen. Kuva-aineiston toimitusaika vaihtelee tilauksen suuruudesta riippuen: 1-15 kuvaa toimitetaan korkeintaan 14 työpäivän ja 16-30 kuvaa korkeintaan 18 työpäivän kuluessa. Laajemmissa tilauksissa toimitusaika on tapauskohtainen.

Osa aineistosta on selattavissa internetissä: Kymenlaakson historialliset kartat, Puuvenekokoelma, Suomen Kauppalaivastotietokanta, FAÅ-Silja Linen digitoidut kuvat ja osia SMM:n valokuva-arkistosta Suomen Museot online -palvelussa

Tietokeskus Vellamo on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, Kymenlaakson museon ja Suomen merimuseon yhteinen kirjasto ja oppimiskeskus. Tietokeskuksen kirjastopalvelut avattiin yleisölle syyskuussa 2008.

Tietokeskus Vellamo, Tornatorintie 99, 48100 Kotka. Lisätiedot

Avainsanat: valokuvat; kartat; piirustukset; laivat; purjelaivat; satamat; kauppamerenkulku; teollisuus; laivanrakennus; puuveneet; merivartiosto; Kymenlaakso; varustamot; merimiehet; FÅA; merenkulkuhallitus; museo

Äänimeri

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://www.aanimeri.fi/

Äänimeri-sivusto on perustettu vuonna 2003 tallentamaan historiaa suomalaisten villin linjan- eli tramppilaivojen maailmasta: valokuvia merenkulkijoista ja laivoista ympäri maailmaa, merimiesjuttuja ja merimieslauluja sekä historiikkeja laivoista ja varustamoista. Interaktiivinen.

Avainsanat: merenkulku; laivat; hakurahtiliikenne; varustamot; merimiehet; merimieselämä; merimiesjutut; merimieslaulut