Muut arkistot

Muita merihistoria-aiheisia arkistoja — niin perinteisiä kuin verkkoarkistojakin.

Sota-arkisto on osa Kansallisarkistoa

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.narc.fi/cgi-bin/db2www/aarre.mac/haku
Katuosoite: Kansallisarkiston Sörnäisten toimipiste (entinen Sota-Arkisto) Työpajankatu 6, 00580 HELSINKI.

Sisältää mm. laivastohistoriallista aineistoa alkaen vuodesta 1918. Eri yksiköiden arkistoja kuten Rannikkolaivue, Rannikkolaivasto sekä viime sotien aikaisia sotapäiväkirjoja. Lisäksi löytyy jonkin verran laivaston alusten piirustuksia. Kattava kokoelma laivojen konepäiväkirjoja.

Yhteystiedot: http://www.narc.fi/Arkistolaitos/yhteystiedot/ Hakukoneen osoite: http://www.narc.fi/cgi-bin/db2www/aarre.mac/haku

Avainsanat: merisota; meripuolustus; laivasto; merivoimat; merivartiosto: sotalaivat; rannikkolaivasto; laivapiirustus

Museoviraston kuvakokoelmat

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/kuvakokoelmat
Katuosoite: Katuosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki Postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki puh. 040 128 6100 kuva.arkisto@nba.fi

Museoviraston kuvakokoelmissa on runsaasti laiva- ja satamakuvia sekä muuta merenkulkuun liittyvää kuvamateriaalia.

www.kuvakokoelmat.fi – verkkopalvelun avulla on mahdollista selailla ja tutkia valikoitua julkista otosta Museoviraston kuvakokoelmien ja Suomen merimuseon valokuva-arkiston kuva-aineistoista.

Avainsanat: laivat; satamat; merenkulku; vesiliikenne; merimiehet; sisävedet; valokuvat; kartat

Suomen Museot Online - haku

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://suomenmuseotonline.fi/fi/esittely

Suomen Museot Online on kaikille avoin, helppokäyttöinen hakuportaali Suomen museoiden kokoelmiin. Järjestelmän avulla mukana olevien museoiden kokoelmia voidaan hakea, selata ja tarkastella yhden yhteisen verkko-osoitteen kautta. Mukana olevien museoiden samoin kuin aineistokokoelmien määrä kasvaa jatkuvasti.

Suomen Museot Online laajentaa museo- ja kuvakokoelmien saavutettavuutta. Museoiden näyttelyissä on kerrallaan nähtävissä vain osa niiden kokoelmista. Tämän palvelun avulla saadaan esille myös sitä materiaalia, joka ei ole mahtunut näyttelyihin. Suomen Museot Online myös lisää kulttuuriperinnön käyttäjien tasa-arvoisuutta, koska online-palvelu on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelussa on tällä hetkellä yli 110 000 esineen ja kuvan tiedot.


Suomen merimuseon arkisto ja kuva-arkisto

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.nba.fi/fi/smm_kokoel_valok
Katuosoite: Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, 48100 Kotka Puh: 040 350 0497

Suomen merimuseon kokoelmiin kuuluu noin 15 000 esinettä, 2000 vanhaa merikarttaa, laivapiirustuksia ja 30 000 valokuvaa. Lisäksi museossa on laaja merihistoriallinen kirjasto. Kirjaston asiakaspalvelu toimii Tietokeskus Vellamossa. Lisäksi arkistoon sisältyy pieniä yksityis- ja yritysarkistoja. Arkiston internet-osoite: http://www.nba.fi/fi/smm_kokoel_arkistot Kuva-arkiston internet-osoite: http://www.nba.fi/fi/smm_kokoel_valok

Suomen merimuseon kokoelmiin liittyvä asiakaspalvelu on vielä suljettu. Arkistot avautuvat yleisölle alkuvuodesta 2010, mikäli tilojen käytössä havaitut tekniset ongelmat saadaan ajallaan kuntoon.

Avainsanat: laivat; satamat; telakat; merenkulku; laivanrakennus; merimiehet; merikartat; laivapiirustus; merenkulkuhallitus; luotsaus; valokuvat

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (SHIÅA)

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.sjohistoriska.abo.fi/
Katuosoite: Slottsgatan 72, 20100 Åbo / Linnankatu 72, 20100 Turku

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (SHIÅA) är ett specialarkiv och –bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi. Institutets historia går tillbaka till år 1936 då Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi grundades som det första sjöfartsmuseet i Finland. Verksamheten bygger idag huvudsakligen på insamling och dokumentation av material som belyser sjöfartens, fiskeriets och den maritima kulturens historia. Institutet upprätthåller ett omfattande specialbibliotek och bedriver seminarie- och publikationsverksamhet.

Samlingarna:De omfattande arkiv- och bibliotekssamlingarna består sammanlagt av ca 1,3 hyllkilometer sjöhistoriskt och maritimetnologiskt material.

Arkiv: Institutets arkiv omfattar idag ca 700 hyllmeter material, bestående av rederi- och bolagsarkiv (bl.a. FÅA, Sjöassuransföreningen i Finland, Bore och Ångbåts Av Åland), ca 4 500 skeppsdagböcker samt skeppsdokument, ritningar, sjökort och handlingar rörande bygdesjöfart, skeppsbyggeri, lotsverket, nöjessegling m.m. Ca 10 000 ritningar har mikrofilmats. Sjökortssamlingen innehåller sjökort från hela världen från 1500-talet till våra dagar. Fotografisamlingen innehåller ca 80 000 fotografier.

Bibliotek: Institutets bibliotek omfattar 600 hyllmeter sjöhistorisk och nautisk litteratur, uppslagsverk och register samt sjöfartstidskrifter. Information kan sökas i Åbo Akademis biblioteksdatabas Alma som är tillgänglig på Internet.

Arkivet är öppet ti–fre 9–12 och 13–15


Åbo Akademin Merihistorian laitos (SHIÅA) on merihistorian ja merietnologian erikoisarkisto ja –kirjasto. Laitoksen historia ulottuu taaksepäin vuoteen 1936, jolloin Åbo Akademin Merihistoriallinen museo perustettiin Suomen ensimmäiseksi merimuseoksi. Tänään toiminta on pääasiassa merenkulkua, kalastusta ja merellisen kulttuurin historiaa valaisevien aineistojen kartuttamista ja dokumentointia. Laitos ylläpitää huomattavaa erikoiskirjastoa ja harjoittaa seminaari- ja julkaisutoimintaa.

Kokoelmat: Huomattavien merihistoriallisten ja merietnologisten arkisto- ja kirjastokokoelmien laajuus on kaikkiaan n. 1,3 hyllykilometriä.

Arkisto: Merihistorian laitoksen aineistot, joita ovat varustamo- ja yhtiöarkistot (mm. SHO, Suomen merivakuutusyhdistys, Bore ja Höyrylaiva Oy Åland), noin 4 500 laivapäiväkirjaa sekä laivadokumenttia, piirustuksia, merikarttoja ja talonpoikaispurjehdusta koskevia asiakirjoja, laivanrakennusta, luotsilaitosta, huvipurjehdusta y.m. koskevia aineistoja, kattavat nykyisin n. 700 hyllymetriä. Piirustuskokoelmasta n. 10 000 piirustusta on tallennettu mikrofilmille. Merikarttakokoelmassa on merikarttoja kaikkialta maailmasta 1500-luvulta meidän aikaamme saakka. Valokuvakokoelmassa on runsaat 80 000 valokuvaa.

Kirjasto: Laitoksen kirjastossa on 600 hyllymetriä merihistoriaa ja merenkulkua käsittelevää kirjallisuutta, hakuteoksia ja rekistereitä sekä merenkulkualan aikakausjulkaisuja. Tietoja teoksista voi hakea Internetin välityksellä Åbo Akademin kirjaston tietokannasta, Almasta.

Arkisto on auki ti–pe 9–12 ja 13–15


Databas över skeppsdagböcker i Sjöhistoriska institutets samling

Tyyppi: fyysinen
URL: http://web.abo.fi/instut/sjohistoriska/sjo/skeppsdagbok.php
Katuosoite: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, Slottsgatan 72, 20100 Åbo

Databas över skeppsdagböcker I Sjöhistoriska institutets ägo finns idag ca 4 500 skeppsdagböcker förda på segel-, ång-, och motorfartyg mellan åren 1762 och 2004. Sedan januari 2007 är Sjöhistoriska institutets samling, som består av flera separata samlingar, tillgänglig och sökbar på Internet. Det primära målet har varit att göra det möjligt för forskare att lokalisera ett visst fartygs skeppsdagbok för en viss period.

Sök skeppsdagbok: http://web.abo.fi/instut/sjohistoriska/sjo/skeppsdagbok.php


Rauman merimuseo

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.rmm.fi/
Katuosoite: Rauman merimuseo, Kalliokatu 34, 26100 RAUMA http://www.rmm.fi

Rauman merimuseon arkistossa on materiaalia niin laivoista kuin merenkulkijoistakin. Arkistossa on muun muassa merimiesten henkilökohtaisia päiväkirjoja, merikapteeni Jalo Puttan Fahrwohl- laivaan liittyvä arkisto, merikapteeni Frans Edvin Veneen kokoelma, laivapäiväkirjoja ja laivakohtaisia dokumentteja (väkikirjat, laskut, kirjanpito jne.), Finlands Skeppskalender - Suomen kauppalaivasto 1838-2000 sähköisessä muodossa sekä kirjanpito pestauksista Raumalla 1938-1944. Kuva-arkistossa on noin 20000 kuvaa digitaalisessa muodossa, vanhimmat 1800-luvun lopulta.

Avainsanat: merimiehet; purjelaivat; höyrylaivat; rahtilaivat; sosiaalihistoria; varustamot

Uudenkaupungin kulttuurihistoriallinen museo

Tyyppi: fyysinen
URL: http://uusikaupunki.fi/
Katuosoite: Ylinenkatu 11, 23500 Uusikaupunki, Toimisto ja postiosoite: Myllykatu 10, 23500 Uusikaupunki

Uudenkaupungin kulttuurihistoriallisen museon arkistossa on jonkin verran materiaalia uusikaupunkilaisista laivoista ja laivanvarustajista. Pääasiassa valokuva-aineistoa, joitakin laivapäiväkirjoja. Uudenkaupungin Telakan rakentamista laivoista ja telakan toiminnasta melko hyvä asiakirja- ja negatiiviarkisto 1960-1980-luvuilta. Kokoelmissa on myös jonkin verran valokuvia uusikaupunkilaisesta veneenrakennuksesta.

http://uusikaupunki.fi -> asukkaille -> museot

Avainsanat: purjelaivat; rahtilaivat; telakat; Uusikaupunki; veneenrakennus

Savonlinnan maakuntamuseo

Tyyppi: fyysinen
URL: http://www.savonlinna.fi/museo
Katuosoite: Savonlinnan maakuntamuseo, Riihisaari, 57130 Savonlinna

Savonlinnan maakuntamuseo tallentaa Saimaan sisävesiliikenteen historiaan ja Savonlinnan ja Etelä-Savon historiaan liittyvää esineistöä sekä niiden tietoarvoa tukevia valokuvia, arkistoaineistoja ja kirjallisuutta.

Savonlinnan maakuntamuseossa on arkistoaineistoja noin 30 hyllymetriä. Arkisto on luetteloitu sähköiseen arkistoluetteloon. Arkiston keskeisimmän osan muodostaa Saimaan sisävesiliikenteen historiaan liittyvä aineisto: laivaliikennettä harjoittaneiden yhtiöiden ja yksityisten liikemiesten arkistoja, merikortteja 1890-1960-luvuilta, laivapiirustuksia ja matkailuesitteitä. Arkistossa on myös postikortteja, karttoja, konepiirustuksia ja lehtileikkeitä sekä perinnekeruu- ja tutkimusaineistoja.

Savonlinnan maakuntamuseon kuva-arkistossa on yli 150 000 kuvaa, joista noin 23 000 on digitoitu ja luetteloitu sähköiseen kokoelmatietokantaan. Vanhimmat kuvat ovat Savonlinnasta 1870-luvulta.

Myös verkkonäyttelyitä.

Avainsanat: sisävesiliikenne; laivat; laivanrakennus; Saimaa; merikortti; valokuvat; laivapiirustus

Sisävesiliikenteen historian ja perinteen bibliografia

Tyyppi: digitaalinen
URL: http://www.riihisaari.info/

Aineistohakujen avulla pääset etsimään tietoa yli 2600:sta kirjallisuusviitteestä. Bibliografia on osa Opetusministeriön rahoittamaa Saimaan vesiliikenteen historiatiedot verkkoon -hanketta ja se on toteutettu yhteistyössä Kanavamuseon kanssa.

Avainsanat: sisävesiliikenne; Saimaa; kirjallisuus